ՀՀ-ում հակառետրովիրուսային դողորայքի գնման և բուժման տրամադրման գործընթացները 2019թ․