Отчеты

ՀՀ-ում ՄԻԱՎ վարակի և Հեպատիտ C-ի բուժման համար նախատեսված դեղերի գնումների մոնիթորինգ․դեղերի հասանելիության անխափան ապահովման նպատակով իրավիճակի օպտիմալացմանն ուղղված առաջարկների մշակում, 2018-2019թթ․
ՀՀ քաղաքաբնակ արական սեռի սեզոնային աշխատանքային միգրանտների շրջանում իրականացված ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություն, 2018
ՀՀ-ում հակառետրովիրուսային (ՀՌՎ) դողորայքի գնման և բուժման տրամադրման գործընթացների ամփոփ հաշվետվություն, 2018թ․
ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ վարքագծային հետազոտություն ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների շրջանում, 2016թ.
Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողների, կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանանց եվ տղամարդու հետ սեռական կապեր ունեցող տղամարդկանց շրջանում ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական եվ վարքագծային հետազոտությունների արդյունքները, 2016թ. (Դաշտային աշխատանքներն իրականացվել են «Դրական մարդկանց հայկական ցանց» սոցիալական հասարակական կազմակերպության կողմից)
ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ վարքագծային հետազոտություն երիտասարդների շրջանում, 2016թ.
ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, տարեկան զեկույց, 2016թ.
ՀՀ քաղաքաբնակ արական սեռի սեզոնային աշխատանքային միգրանտների շրջանում ընտրանքի ձեվավորման մեթոդների որակական գնահատման հետազոտություն, 2016
ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություն ՀՀ գյուղաբնակ արական սեռի սեզոնային աշխատանքային միգրանտների շրջանում, 2016