News

Meeting with Acting Director of NTC of RA

On July 30, 2018, A. Harutyunyan  (President of Positive People Armenian Network NGO), A. Galstyan (PR manager of Positive People Armenian Network NGO) and A. Avchyan (Peer Counselor of Positive People Armenian Network NGO) met with Shavarsh Grigoryan (Acting Director of NTC of RA). The main purpose of the meeting was to ensure the continuity of cooperation between the two structures, clarification of future plans and discussion of existing sectorial issues. During the meeting it was presented one of the activities [...]

Read more...

TB beneficiaries’ letter-message has been signed and will be forwarded to N. Pashinyan- Prime Minister of RA

On 22 of August, 2018 at the National Tuberculosis (TB) Center of Ministry of Health of RA representatives of “Positive People Armenian Network” social NGO conducted an exceptional meeting with TB patients who were in hospital for treatment. The recruiting of the participants was carried out by Arman Avchyan, who already has been providing peer counselor service at NTC for several months. At the targeted meetings the involvement of patients who are still in treatment period at hospitals is [...]

Read more...

Օգնող ձեռքը վերացնում է խոչընդոտները

Արամի հետ առաջին հանդիպումը եղավ «Արմենիկում» հիվանդանոցում 2017թ.-ի խոր աշնանը: Արդեն 10 տարի է ինչ ամուսնալուծված է, և չնայած որ ունի 3 երեխա շփվում է միայն ավագ դստեր հետ: Բարեկամների և ընտանիքի կողմից անտեսված է, ինչը ավելի խոցելի է դարձնում նրա իրավիճակը։ ՀԿ-ի հավասարը հավասարին խորհրդատուների հորդորով սկսեց հաճախել ՀԿ-ի կազմակերպած փոխօգնության խմբերի հանդիպումներին և շփվել այն մարդկանց հետո, ովքեր նման իրավիճակներում ինչ-որ կերպ ելք են գտել ։ Հիվանդանոցում նրա առողջական վիճակը գնալով վատթարացավ և բժիշկները՝ որպես հնարավոր ելքուղի, առաջարկեցին արյան [...]

Read more...