Վիճակագրություն

Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով վարակվածության դեպքերի արձանագրումը սկսվել է 1988 թվականից:

1988թ. մինչև 2019թ. հունվարի 31-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3367 դեպք (30 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2019թ. փետրվար 28-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3409 դեպք (42 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2019թ. մարտ 31-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3444 դեպք (35 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2019թ. ապրիլի 30-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3472 դեպք (28 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2019թ. մայիսի 31-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3520 դեպք (48 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2019թ. հունիսի 30-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3555 դեպք (35 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2019թ. հուլիսի 31-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3583 դեպք (28 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2019թ. օգոստոսի 31-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3626 դեպք (43 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2019թ. սեպտեմբերի 30-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3654 դեպք (28 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2019թ. հոկտեմբերի 31-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3694 դեպք (40 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2019թ. նոյեմբերի 30-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3722 դեպք (28 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2019թ. դեկտեմբերի 31-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3785 դեպք (63 նոր դեպք):

2018թ.-ին ՀՀ-ում գրանցված ՄԻԱՎ վարակի վիճակագրությունը հետևյալն է՝ 429 նոր դեպք

1988թ. մինչև 2018թ. հունվարի 31-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 2931 դեպք (23 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2018թ. փետրվարի 28-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 2958 դեպք (27 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2018թ. մարտի 31-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3003 դեպք (45 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2018թ. ապրիլի 30-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3036 դեպք (33 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2018թ. մայիսի 31-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3084 դեպք (48 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2018թ. հունիսի 30-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3125 դեպք (41 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2018թ. հուլիսի 31-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3170 դեպք (45 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2018թ. օգոստոսի 31-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3204 դեպք (34 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2018թ. սեպտեմբերի 30-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3228 դեպք (24 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2018թ. հոկտեմբերի 31-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3269 դեպք (41 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2018թ. նոյեմբերի 30-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3300 դեպք ( 31 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 3337 դեպք (37 նոր դեպք):

2017թ.-ին ՀՀ-ում գրանցված ՄԻԱՎ վարակի վիճակագրությունը հետևյալն է՝ 358 նոր դեպք

1988թ. մինչև 2017թ. հունվարի 31-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 2573 դեպք (23 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2017թ. փետրվարի 28-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 2603 դեպք (30 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2017թ. մարտի 31-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 2633 դեպք (30 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2017թ. ապրիլի 30-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 2660 դեպք (27 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2017թ մայիսի 31-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 2701 դեպք (41 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2017թ հունիսի 30-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 2731 դեպք (30 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2017թ հուլիսի 31-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 2759 դեպք (28 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2017թ օգոստոսի 31-ը ՀՀ քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 2796 դեպք (37 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2017թ սեպտեմբերի 30-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 2810 դեպք (14 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2017թ հոկտեմբերի 31-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 2841 դեպք (31 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2017թ նոյեմբերի 30-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 2865 դեպք (24 նոր դեպք):

1988թ. մինչև 2017թ դեկտեմբերի 31-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 2908 դեպք (43 նոր դեպք):

ՀՀ-ում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի իրավիճակի տարեգրությունը ներկայանում է հետևյալ կերպ՝

1988   –    ՄԻԱՎ վարակի առաջին գրանցված դեպքը. վարակման ուղին` հետերոսեք-սուալ ճանապարհ

1988   –    ՁԻԱՀ-ի առաջին գրանցված դեպքը

1989   –    մահվան առաջին գրանցված դեպքը ՁԻԱՀ-ից

1990   –    թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման ճանապարհով վարակման առաջին գրանցված դեպքը

1996   –    կանանց շրջանում ՄԻԱՎ վարակի առաջին գրանցված դեպքը

2000   –    հոմոսեքսուալ ճանապարհով վարակման առաջին գրանցված դեպքը

2001   –    երեխաների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի և ՁԻԱՀ-ի առաջին գրանցված դեպքերը

2001   –    ՁԻԱՀ-ից երեխայի մահվան առաջին գրանցված դեպքը

ՄԻԱՎ վարակի արձանագրված դեպքերի ընդհանուր կառուցվածքում գերակշռում են արական սեռի ներկայացուցիչները՝ 2411 մարդ (69%), իգական սեռի ներկայացուցիչների մոտ արձանագրվել է վարակի 1061 դեպք (31%): ՄԻԱՎ վարակի 58 դեպք (1,7%) է արձանագրվել երեխաների մոտ:

ՄԻԱՎ-ով վարակվածների մոտ կեսը 51%-ը ախտորոշման պահին եղել է 25-39 տարիքային խմբում:

Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ վարակի փոխանցման հիմնական ուղիներն են հետերոսեքսուալ ճանապարհը (70%) և թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով վարակումը (20%): Սրանցից բացի, արձանագրվել են հոմոսեքսուալ ճանապարհով, մորից երեխային և արյան միջոցով ՄԻԱՎ վարակի փոխանցման դեպքեր:

Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ վարակի գրանցված դեպքերի բաշխումն ըստ փոխանցման ուղիների.

Հետերոսեքսուալ փոխանցման ուղի

70%

Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով

20%

Հոմոսեքսուալ փոխանցման ուղի

         4,4%

Մորից երեխային

1,5%

Արյան միջոցով

0,1%

Անհայտ

4%

ՄԻԱՎ վարակով պացիենտներից 1746-ի մոտ (կին` 445, երեխա` 33) ախտորոշվել է ՁԻԱՀ: Համաճարակի սկզբից գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների մահվան 807 դեպք: Մահացածների թվում կան 155 կին և 11 երեխա:

Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով գրեթե բոլոր վարակվածները եղել են տղամարդիկ (99%), իսկ գրեթե բոլոր կանայք վարակվել են սեռական ճանապարհով (97%):

ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի առավելագույն թիվն արձանագրվել է Երևանի բնակիչների շրջանում՝ 1075 դեպք, որը կազմում է բոլոր գրանցված դեպքերի 31%-ը: ՄԻԱՎ վարակի գրանցված դեպքերի թվով երկրորդ տեղում Շիրակի մարզն է՝ 11,3% (394): ՄԻԱՎ վարակի գրանցված դեպքերի հաշվարկը 100 000 բնակչի հաշվով ցույց է տալիս, որ ամենաբարձր ցուցանիշը Շիրակում է՝ 162 որին հաջորդում են Լոռու, Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերը համապատասխանաբար` 152; 116,9; 110,3:

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի իրավիճակի գնահատումը վկայում է, որ հանրապետությունում ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց հաշվարկային թիվը կազմում է 3500, որոնցից 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 76%-ը (2589) գիտեր իր կարգավիճակի մասին, որոնցից ՀՌՎ բուժում ստանում էր 72%-ը (1871), նրանցից էլ չհայտնաբերվող վիրուսային ծանրաբեռնվածություն ուներ 85%-ը (1585):

ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը 15-49 տարիքային խմբում 0,2% է:

Վիճակագրական տվյալները վերցված են ՀՀ ԱՆ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի կայքէջից: