ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման 2017-2021 թվականների ազգային ծրագիր

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման 2013-2016 թվականների ազգային ծրագիր

ՀՀ-ում վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման եվ դրանց դեմ պայքարի 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիր

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման 2005-2008 թվականների ազգային ծրագիր

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման 2000-2004 թվականների ազգային ծրագիր


Տուբերկուլոզի կառավարման 2016-2020 թվականների ազգային ռազմավարության միջոցառումների ծրագիր