ՄԻԱՎ


ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ վարքագծային հետազոտություն ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների շրջանում, 2016թ.

Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողների, կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանանց եվ տղամարդու հետ սեռական կապեր ունեցող տղամարդկանց շրջանում ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական եվ վարքագծային հետազոտությունների արդյունքները, 2016թ. (Դաշտային աշխատանքներն իրականացվել են «Դրական մարդկանց հայկական
ցանց» սոցիալական հասարակական կազմակերպության կողմից)

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ վարքագծային հետազոտություն երիտասարդների շրջանում, 2016թ.

ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, տարեկան զեկույց, 2016թ.

ՀՀ քաղաքաբնակ արական սեռի սեզոնային աշխատանքային միգրանտների շրջանում ընտրանքի ձեվավորման մեթոդների որակական գնահատման հետազոտություն, 2016

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություն ՀՀ գյուղաբնակ արական սեռի սեզոնային աշխատանքային միգրանտների շրջանում, 2016

 

Տուբերկուլոզ


Տուբերկուլոզով հիվանդ մարդկանց կարիքների գնահատում 2018թ.

Տուբերկուլոզի համաճարակային իրավիճակը ՀՀ-ում 2017 թ.-ի ընթացքում

Տուբերկուլոզի համաճարակային իրավիճակը ՀՀ-ում 2016 թ.-ի ընթացքում